Uwielbienie

Uwielbiajmy Boga w pieśniach

Słowo Boże bardzo wyraźnie mówi nam o wychwalaniu Boga pieśniami/psalmami!

Na dzień dzisiejszy mamy dostęp do mnóstwa pieśni, które śpiewają wierzący w Jezusa Chrystusa ludzi ze wszystkich narodowości, śpiewające w swoich językach. Tu będziemy przedstawiać część materiału który używamy na naszych spotkaniach. Postaramy się to robić w najprostszy, ale w tym samym czasie w najbardziej donośny sposób przekazując rytm, harmonie, melodie pieśni i w miarę możliwości teksty.