Głoszenie Ewangelii

Mamy Przekazanie Jezusa Chrystusa i jak go wypełniamy ?

Tu musimy poukładać wszystko na swoje miejsca. Nie możemy popisywać się tym co robimy... jak robimy... przekreślamy wtedy wszystko Boże i działamy jak świat działa, nie możemy tego dopuścić. Więc będziemy starać się ze wszystkich sił wypełniać Boże Przekazanie w głoszeniu Ewangelii i czynieniu Uczniów Jezusa Chrystusa (nie swoich :)

Ewangelie - Co to jest ?

poszukajmy w tym fragmencie Bożych zasad na temat Ewangelii