Modlitwa

Głównie modlimy się o :

  • Nas i nasze Rodziny

  • Wspólnotę w Opolu Lubelskim

  • Miasto Opole Lubelskie i okolice

  • Zbawienie Izraela i Pokój dla Jeruzalem

  • Zbawienie Ukraińców i Pokój dla Ukrainy

  • Zbawienie Polaków i Pokój dla Polski

  • Jedność w Jezusie Chrystusie pomiędzy wierzącymi w Niego