תורה

POZNAJEMY SŁOWO BOŻE

1218 Luty 2023 / 2127 Szwat 5783 

5 — 11 Luty 2023 / 14 — 20 Szwat 5783 

29 Styczeń — 4 Luty 2023 / 7 — 13 Szwat 5783 

2228 Styczeń 2023 / 29 Tewet6 Szwat 5783 

15 — 21 Styczeń 2023 / 22 — 28 Tewet 5783 

8 — 14 Styczeń 2023 / 15 — 21 Tewet 5783 

17 Styczeń 2023 / 814 Tewet 5783 

25 — 31 Grudzień 2022 / 1 — 7 Tewet 5783 

rozmyślenia powiązane z tematem:

Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś oddaje swoje życie za swoich przyjaciół.   Ewangelia Jana 15,13    (Juda to uczynił)

Nie będziesz się mścił i nie będziesz chować urazy do synów swego ludu, lecz będziesz miłował swego bliźniego jak samego siebie. Ja jestem PAN.    Księga Kapłańska 19,18    (Józef to wypełnił)

Izrael mieszkał w ziemi Egiptu, w ziemi Goszen. Nabywali w niej posiadłości na własność, byli płodni i bardzo się rozmnożyli.                        Księga Rodzaju 47,27    -  WYPEŁNIŁO SIĘ  -   I Bóg błogosławił im. Potem Bóg powiedział do nich: Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, napełniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną; panujcie nad rybami morskimi i nad ptactwem niebieskim, i nad wszelkimi zwierzętami, które poruszają się po ziemi. Księga Rodzaju 1,28 

Bóg dokonał obietnic które dał Abrahamowi, Isaakowi, Jakubowi, że będzie chronił ich potomków. Bóg ocalił Swój naród w Egipcie w trudnym dla nich czasie. Bóg jest wierny!

18 — 24 Grudzień 2022 / 24 — 30 Kislew 5783 

11 — 17 Grudzień 2022 / 17 — 23 Kislew 5783 

04 — 10 Grudzień 2022 / 10 — 16 Kislew 5783