Naszym celem jest wyposażenie ludzi kościoła w umiejętności niezbędne do ewangelizacji na ulicach

Jak działamy?

Służba motywuje kościoły do głoszenia Ewangelii używając wielu metod. Działamy poprzez nawiązanie kontaktu z kościołem (pastorem), uczymy teorii, po czym stosujemy tą wiedzę w praktyce, na zakończenie przewidujemy podsumowanie i wspólną modlitwę.

[BT], Mt 28:19-20

Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.