Wspólnota w Opolu Lubelskim


Zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniach

Jesteśmy jedną z wielu wspólnot - ludzi, których łączy wiara w Jezusa Chrystusa .

Spotykamy się regularnie 3 razy na tygodniu. Dziękujemy Bogu za takie możliwości.

Na naszych spotkaniach uwielbiamy Boga, modlimy się, studiujemy Słowo Boże, żeby żyć i działać w ramach Bożych zasad.

Staramy się o poznawanie i wypełnianie Bożej Woli tam gdzie jesteśmy. Dbamy o zdrowe relację i wsparcie każdego członka wspólnoty. Współpracujemy ze wspólnotami wokół.

Jako wspólnota wierzących w Jezusa Chrystusa mamy obowiązek w wypełnieniu Bożego Przekazania - w głoszeniu Ewangelii Bożej i czynieniu Uczniów Jezusa Chrystusa.


Zapraszamy do współpracy!

Prosimy daj znać jeżeli czujesz, że to co robimy powinno być w Twoim życiu, w miejscowości, czy w wspólnocie gdzie jesteś.

Ze swojej strony chcemy dzielić się Skarbami Duchowymi ze wszystkimi którzy są spragnieni i poszukują Prawdy.

Również potrzebujemy współpracy w pogłębieniu poznania Prawdy Bożej.

Z tym wszystkim co możemy mieć od Boga, chcemy służyć innym ludziom, żeby Królestwo Boże przybliżało się do wszystkich ludzi.


Kontakt

Skontaktuj się z nami: